inspekcja

analiza czasu aktywności kierowców

Posted on 11/09/2018 7:20am
Kierowca
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Kontrolerzy ITD prócz typowych czynności sprawdzających realizowanych w trakcie kontroli drogowej mogą w określonych sytuacjach wykonać kontrolę w siedzibie firmy.
ITD kontrola w firmie może być uskuteczniona po wcześniejszym poinformowaniu o tym zdarzeniu przedsiębiorcę, nie dalej aniżeli siedem dni przed jej rozpoczęciem. Oprócz tego na zawiadomieniu o zamyśle wszczęcia inspekcji pokazuje obszar pism, które będą analizowane w czasie inspekcji.
Read more >>