Fizjoterapia - ogólna charakterystyka zawodu


Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją następstw lub łagodzeniem następstw choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności człowieka w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego a także działalności rzeczowej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Stąd jej miejsce w systemie nauk mieści się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z danych z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, strategii postępowania terapeutycznego, edukacji rekonwalescencyjnej, promocji zdrowia, a również prewencji niepełnosprawności i aktywności ruchowej i sportu osób z niepełnosprawnością. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych pozwala poznać kompleksowość procesów psychologicznych a także społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z chorym, pracownikami, rodziną pacjenta. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk o zarządzaniu, działając w obszarze promocji zdrowia, szeroko pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, rozmaitym rozpoznaniem jak też w różnych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (kierunek fizjoterapii) to profil dla osób dynamicznych, preferujących pracę z ludźmi.

Ten tekst jest emocjonujący, jednak warto sprawdzić też inne takiego typu materiały. Z tego powodu zobacz przykłady (https://plock.centrumdemed.pl/stomatolog-stomatologia/), które również okażą się dla Ciebie pomocne.

Od dobrego fizjoterapeuty żąda się odpowiedzialności, pomysłowości, prędkich i trafnych decyzji a także co najważniejsze - wytrwałości, zrozumienia chorej osoby jak też chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta winien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z osobą chorą oraz jego środowiskiem i posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Absolwent uczelni fizjoterapii na poziomie licencjata posiada wiedzę w obrębie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk humanistycznych, biologicznych.

Zainteresowały Cię informacje dentysta oborniki śląskie zaprezentowane w tym artykule? Bardzo przyjemnie zatem będzie nam dzielić się z Tobą kolejnymi tekstami. Czekamy na recenzję!

Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy i stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Wykorzystuje także uniwersalną wiedzę z różnych dyscyplin przy realizowaniu działań zawodowych.studia
Author: Universität Salzburg (PR)
Source: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia pierwszego stopnia: posiada umiejętności techniczne związane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym wyposażeniem i aparaturą stosowanymi w zakresie fizjoterapii, zna metody promowania prozdrowotnych postępowań u pacjentów oraz ich rodzin - zadzwoń.

Tags: zdrowie, Absolwent, Pacjent, profilaktyka