analiza czasu aktywności kierowców


Inspektorzy ITD z wyjątkiem typowych działań sprawdzających przeprowadzanych podczas kontroli drogowej mogą w wyznaczonych przypadkach wykonać inspekcję w siedzibie firmy.
ITD kontrola w firmie może być wykonana po wcześniejszym powiadomieniu o tym zdarzeniu przedsiębiorcę, nie dalej niż siedem dni przed jej planowaniem. Oprócz tego na powiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli pokazuje odcinek pism, jakie będą weryfikowane w trakcie kontroli.

Kierowca
Author: Roberto Ciucci
Source: http://www.flickr.com
Prócz tarcz tachografu i harmonogramów, organ sprawdza też certyfikat kompetencji zawodowych, dokonanie warunków stosownej opinii, rejestr aut użytkowanych do przewozu rzeczy, bądź osób, jak wypisy, polisa OC, akta pracownicze kierowców, umowy, ważność badań lekarskich, dokumenty o zakończeniu kursów na przewóz rzeczy, albo osób.

Ten tekst ma niezwykle interesującą treść, ale odszukaj serwis (http://www.sportwheels.pl/Kalkulator-ET-cinfo-pol-31.html), który posiada podobne informacje. Również z pewnością będą niesamowicie ciekawe.

Kontrola może być wykonywana wyłącznie w obecności przedsiębiorcy, lub osoby na piśmie upełnomocnionej do reprezentowania go w działaniach kontrolnych. Rutynowe kontrole przewoźników realizowane przez lustratorów Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie firmy winny się odbywać z częstością co 5 lat. Itd kontrola w firmie może być wykonywana na wniosek innego organu administracyjnego, bądź kontrolnego, albo też w wyniku złożenia doniesienia do kontroli przez różne jednostki.

Żywo interesuje Cię rozpatrywana w tym miejscu tematyka? Jeśli tak, to ponadto kliknij ten link i zdobądź cenne informacje (http://www.marexopony.pl/haki-holownicze-wroclaw.html).

Odpowiednia organizacja pracy w firmie może uchronić w czasie inspekcji przed nieodzownością składania zeznań w charakterze świadka, albo podejrzanego. Nie ulega kwestii, że szczegółowa analiza czasu pracy kierowców (sprawdź : to zawikłane i odpowiedzialne zadanie. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze szczególność zawodu kierowcy, jaki będąc pracownikiem mobilnym, pełni swoje zadania z dala od siedziby przedsiębiorstwa.

Dlatego też utrudnione jest precyzyjne ustalenie godziny, w jakiej kierowca codziennie rozpoczyna i kończy pracę. Regularna analiza czasu pracy musi brać pod uwagę też przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc regulacji charakteryzujących długość minimalnych przerw, przystanków i relaksów, również optymalnych czasów prowadzenia pojazdu i pracy.

Tags: firmy, OC, inspekcja, dokumentów